ČASTO KLADENÉ OTÁZKY | Kategórie | Silverside

Je možné vymazať údaje z registra?

Je nám ľúto, údaje nie je možné kedykoľvek vymazať. Spoločnosť Silverside ako veriteľ postupuje v súlade s §7 zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch, a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Údaje o spotrebiteľovi a jeho spotrebiteľských úveroch, ktoré veriteľ poskytol do registra, sa uchovávajú v registri…

Môžem si u Vás požičať, keď som v úverovom registri?

Je nám ľúto, na túto otázku nie je možné jednoznačne odpovedať. Záznam v úverom registri neznamená vždy negatívne hodnotenie. Každá predložená žiadosť o spotrebiteľský úver klientom sa posudzuje individuálne.

Môžem k zmluve o spotrebiteľskom úvere uzatvoriť poistenie schopnosti splácať?

Áno, v prípade záujmu máte možnosť uzatvoriť k zmluve o spotrebiteľskom úvere poistenie schopnosti splácať, informácie Vám poskytne náš spolupracujúci finančný sprostredkovateľ na obchodom mieste. Poistenie schopnosti splácať je dobrovoľné, v prípade neočakávaných situácií Vám zabezpečí plynulé splácanie podľa dohodnutého splátkového kalendára.  

Môžem si u Vás vybaviť pôžičku online?

Pri vypĺňaní kontaktného formulára máte možnosť voľby – DOKONČIŤ ONLINE,  vyplníte online požiadavku a priložíte požadované doklady.  Následne budete telefonicky kontaktovaný našim spolupracujúcim finančným sprostredkovateľom ohľadne výsledku spracovania.     

Je možné dovolať sa na bezplatnú Infolinku 0800 555 678 zo zahraničia?

Je nám ľúto, na bezplatnú Infolinku 0800 555 678  nie je možné sa dovolať zo zahraničia. V tomto prípade odporúčame napísať e-mail na adresu: silverside@silverside.sk

Je potrebné mať ručiteľa, aby ste mi poskytli pôžičku?

V individuálnych prípadoch je pri posudzovaní žiadosti o poskytnutie pôžičky vyžadovaný ručiteľ. Ide o prípady, ak žiadateľ nespĺňa kritériá stanovené spoločnosťou.

Nevyhovuje mi termín splatnosti splátky, je možné ho zmeniť?

Nie, termín splatnosti splátky nie je možné zmeniť, dohodli ste si ho pri spísaní žiadosti o pôžičku. Je potrebné dodržiavať termín splatnosti podľa splátkového kalendára.

Ako možem požiadať o pôžičku?

V prípade záujmu o pôžičku môžete vyplniť kontaktný formulár na našej webovej stránke, alebo prostredníctvom bezplatnej infolinky 0800 555 678, kde s Vami kontaktný formulár zaevidujú naši operátori. Následne Vás bude kontaktovať spolupracujúci finančný sprostredkovateľ spoločnosti Silverside Financial services, s.r.o.. Finančný sprostredkovateľ je registrovaný v Národnej banke Slovenska, v podregistri Úvery a prevádzkuje obchodné miesto…

Môžem získať pôžičku, keď som v exekúcii?

Je nám ľúto, v takomto prípade nie je možné schváliť žiadosť a pôžičku poskytnúť.

Ako dlho trvá schválenie pôžičky?

Proces posúdenia žiadosti je vždy individuálny a záleží od viacerých faktorov ako napr. kompletné predloženie požadovaných dokladov, kde máte zriadený bankový účet a pod. Po schválení žiadosti o pôžičku budete kontaktovaný finančným sprostredkovateľom spoločnosti Silverside Financial services, s.r.o. za  účelom podpísania zmluvnej dokumentácie. Podpísanie zmluvnej dokumentácie prebieha na obchodnom mieste spoločnosti Silverside Financial services, s.r.o….

Koľko peňazí mi požičiate?

Výška poskytnutej pôžičky závisí na výške Vášho príjmu a celkovom odbornom posúdení Vašej schopnosti splácať pôžičku, každý žiadateľ o pôžičku je posudzovaný individuálne.

Aká je výška úrokov pri pôžičke?

Výška úrokov závisí od výšky pôžičky a zvolenej dĺžky splácania. Konkrétne príklady Vám oznámi finančný sprostredkovateľ na obchodnom mieste spoločnosti Silverside Financial services, s.r.o., s ktorým si dohodnete stretnutie priamo na obchodnom mieste. Orientačné hodnoty môžete získať použitím našej kalkulačky.

Ak podpíšem zmluvu, boli mi vyplatené peniaze, môžem zmluvu ešte zrušiť?

Áno, do 14 kalendárnych dní odo dňa pripísania prostriedkov na účet klienta je možné odstúpiť od Zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Oznámenie o odstúpení zašle klient písomne na adresu spoločnosti alebo emailom na silverside@silverside.sk v uvedenej lehote. Klient je povinný zaplatiť istinu a úrok z tejto istiny odo dňa, kedy bol spotrebiteľský úver načerpaný, až do dňa splatenia istiny, a to bezodkladne…

Ako môžem splácať pôžičku?

Pôžičku môžete splácať bezhotovostne nasledovnou formou: trvalým príkazom na úhradu – potrebné zriadiť Trvalý príkaz na úhradu v prospech účtu spoločnosti tak, aby boli mesačné splátky pripísané na účet spoločnosti najneskôr v deň splatnosti splátok, príkazom na úhradu – potrebné predložiť Príkaz na úhradu v prospech účtu spoločnosti tak, aby bola splátka pripísaná na účet spoločnosti…

Čo je RPMN?

RPMN (ročná percentuálna miera nákladov) je zákonom stanovená sadzba, ktorá predstavuje celkovú výšku nákladov spojených s pôžičkou (úroky, poplatky) za obdobie jedného roka. Sadzba je vyjadrená v percentách, ktoré  klientovi umožňujú jednoduché porovnanie spotrebiteľských úverov a pôžičiek.