Ak podpíšem zmluvu, boli mi vyplatené peniaze, môžem zmluvu ešte zrušiť? | Silverside

Bezplatná infolinka: 0800 555 678
pondelok až piatok od 8:00 hod. do 17:00 hod.
(volania iba v rámci SR)

Ak podpíšem zmluvu, boli mi vyplatené peniaze, môžem zmluvu ešte zrušiť?

Áno, do 14 kalendárnych dní odo dňa pripísania prostriedkov na účet klienta je možné odstúpiť od Zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Oznámenie o odstúpení zašle klient písomne na adresu spoločnosti alebo emailom na silverside@silverside.sk v uvedenej lehote. Klient je povinný zaplatiť istinu a úrok z tejto istiny odo dňa, kedy bol spotrebiteľský úver načerpaný, až do dňa splatenia istiny, a to bezodkladne…