Môžem k zmluve o spotrebiteľskom úvere uzatvoriť poistenie schopnosti splácať? | Silverside

Bezplatná infolinka: 0800 555 678
pondelok až piatok od 8:00 hod. do 17:00 hod.
(volania iba v rámci SR)

Môžem k zmluve o spotrebiteľskom úvere uzatvoriť poistenie schopnosti splácať?

Áno, v prípade záujmu máte možnosť uzatvoriť k zmluve o spotrebiteľskom úvere poistenie schopnosti splácať, informácie Vám poskytne náš spolupracujúci finančný sprostredkovateľ na obchodom mieste. Poistenie schopnosti splácať je dobrovoľné, v prípade neočakávaných situácií Vám zabezpečí plynulé splácanie podľa dohodnutého splátkového kalendára.