Rozumná pôžička | Silverside

Bezplatná infolinka: 0800 555 678
pondelok až piatok od 8:00 hod. do 17:00 hod.
(volania iba v rámci SR)

Rozumná pôžička

od 18 do 74 rokov

od  500 do 10 000 EUR

od 12 do 96 mesiacov

Rozumná pôžička je určená na čokoľvek s možnosťou splácania, ktoré sa prispôsobí Vašim potrebám.  V prípade záujmu o pôžičku môžete vyplniť kontaktný formulár, alebo online požiadavku. Podpísanie zmluvnej dokumentácie po schválení Žiadosti o poskytnutie pôžičky prebieha výlučne na obchodnom mieste spoločnosti Silverside Financial services, s.r.o., prostredníctvom vlastnej siete finančných sprostredkovateľov. Spoločnosť Silverside Financial services, s.r.o. je registrovaná v Národnej banke Slovenska ako samostatný finančný agent.

hand

Schválené pôžičky sú vyplácané po podpísaní zmluvy bezhotovostným prevodom na účet klienta.

Kalkulačka
Výška pôžičky 1000 EUR
500 EUR
Splatnosť 36 mesiacov
12
Mesačná splátka
-
+
37,52 EUR
Orientačný príklad Rozumnej pôžičky
Pôžička
1 000 EUR
Splatnosť
36 mesiacov
Úrok
23,1 % p.a.
Spolu zaplatíte
1320 EUR
Poplatok za poskytnutie pôžičky
0 EUR
RPMN
24,10 %
Mesačná splátka
37,52 EUR
Splatnosť prvej splátky
55. deň od dátumu poskytnutia pôžičky

Pri výške pôžičky 1 000 EUR, výške mesačnej splátky 37,20 EUR EUR, počte splátok 36, splatnosti prvej splátky 55. deň od dátumu poskytnutia pôžičky, je úrok 20,07 % p.a. , maximálna výška RPMN 20,98 % a celkom zaplatíte 1 339 EUR.

Dátum splatnosti prvej mesačnej splátky je minimálne 30 dní od dátumu poskytnutia pôžičky a v závislosti od požiadavky klienta na preferovaný dátum splatnosti splátky.  Jednotlivé mesačné splátky, vrátane celkovej sumy zaplatenej klientom sú matematicky zaokrúhlené a môžu sa líšiť v závislosti od dátumu poskytnutia pôžičky (čerpania pôžičky). Uvedený príklad je iba orientačný, konkrétna ponuka bude vypracovaná na obchodnom mieste prevádzkovanom finančným sprostredkovateľom spoločnosti Silverside Financial services, s.r.o..  Pre lepšiu orientáciu klienta je vždy uvádzaná RPMN (vysvetlenie je uvedené v bloku “Časté otázky”). 

Pri schvaľovaní žiadosti o pôžičku môžu byť získané informácie z úverového registra www.registeruverov.sk.

Ponuka nie je verejný prísľub a platí pri splnení požadovaných podmienok spoločnosti  Silverside, a. s., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 50 052 560, ktorá je poskytovateľom finančných služieb a zároveň je prevádzkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Orientačné výpočty príkladu sú bez započítania Poistenia schopnosti splácať. 

Potrebné doklady požadované od klienta za účelom posúdenia žiadosti o pôžičku
  • platný občiansky preukaz (v prípade cudzieho štátneho príslušníka platné povolenie na trvalý pobyt na území SR)  
  • vodičský preukaz, cestovný pas alebo preukaz poistenca zdravotného poistenia
  • výpis z účtu
  • potvrdenie o príjme vystavené zamestnávateľom
  • ďalšie doklady preukazujúce príjmy a výdavky
 

Viac informácií o Rozumnej pôžičke

Každá žiadosť klienta o Rozumnú pôžičku je posudzovaná individuálne, bez preukazovania účelu jej použitia a bez poplatku za poskytnutie a  ďalších vstupných nákladov. Je určená fyzickým osobám  – spotrebiteľom vo veku od 18 do 74 rokov,  s možnou dobou splácania od 12 do 96 mesiacov. Rozsah poskytovaných pôžičiek je od 500 EUR do 10 000 EUR. Nie je vyžadované zriadenie záložného práva k nehnuteľnej veci, alebo hnuteľnej veci. Dátum splatnosti prvej mesačnej splátky je minimálne 30 dní od dátumu čerpania pôžičky a v závislosti od požiadavky klienta na preferovaný dátum splatnosti splátky. Schválené pôžičky sú vyplácané bezhotovostným prevodom na účet klienta. Rozumná pôžička  je určená pre osoby so stálym a pravidelným mesačným príjmom. Pre lepšiu orientáciu klienta je vždy uvádzaná  RPMN (Vysvetlenie je uvedené v bloku Časté otázky)

K Rozumnej pôžičke máte možnosť využiť poistenie schopnosti splácať, ktoré Vás chráni pred nečakanými životnými udalosťami, ktoré môžu ohroziť Vašu schopnosť splácať splátky. Poistenie je určené pre súkromné osoby nie staršie ako 62 rokov.  Viac informácií nájdete tu http://www.ppabk.sk/produkty/financie/poistenie-schopnosti-splacat-uver-ssd/.