Časté otázky | Silverside

Bezplatná infolinka: 0800 555 678
pondelok až piatok od 8:00 hod. do 17:00 hod.
(volania iba v rámci SR)

Časté otázky


ČO ROBIŤ KEĎ

 • V súčasnosti spoločnosť službu „Zmena splátkového kalendára“ neposkytuje.

   

 • Ak došlo k zmene Vašich osobných údajov, pošlite písomnú žiadosť  na adresu:

  Silverside, a.s.

  Zákaznícky servis

  Plynárenská 7/B

  821 09  Bratislava – mestská časť Ružinov

   

  Rovnako môžete zmenu svojich osobných údajov nahlásiť prostredníctvom  našej bezplatnej Infolinky 0800 555 678.

   

 • V takomto prípade je potrebné uhradiť celkovú sumu uvedenú na upomienke. V prípade, že ste svoju splátku uhradili a nie ste si vedomý pohľadávky, pošlite nám prosím doklad o úhrade e-mailom na silverside@silverside.sk, pohladavky@silverside.sk alebo poštou a platbu preveríme.  Odporúčame pri realizovaní úhrad používať variabilný symbol, ktorý máte uvedený na zmluve. Odporúčame poslať doklad o úhrade e-mailom, proces preverenia platby a následného spracovania je rýchlejší.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

 • Za poskytnutie pôžičky sa neplatia žiadne poplatky.

 • Áno, pôžičku je možné  kedykoľvek predčasne splatiť.

  Neplatia sa  žiadne poplatky za  jej predčasné splatenie pôžičky.  Platia sa iba úroky do doby predčasného splatenia pôžičky.

  O predčasnom splatení pôžičky je potrebné informovať spoločnosť  písomne. V opačnom prípade bude prijatá platba  použitá a spracovaná  podľa dohodnutých zmluvných podmienok.

 • Najneskôr nasledujúci pracovný deň po schválení pôžičky a po podpísaní zmluvnej dokumentácie.

 • RPMN (ročná percentuálna miera nákladov) je zákonom stanovená sadzba, ktorá predstavuje celkovú výšku nákladov spojených s pôžičkou (úroky, poplatky) za obdobie jedného roka. Sadzba je vyjadrená v percentách, ktoré  klientovi umožňujú jednoduché porovnanie spotrebiteľských úverov a pôžičiek.

 • Pôžičku môžete splácať bezhotovostne nasledovnou formou:

  1. trvalým príkazom na úhradu – potrebné zriadiť Trvalý príkaz na úhradu v prospech účtu spoločnosti tak, aby boli mesačné splátky pripísané na účet spoločnosti najneskôr v deň splatnosti splátok,
  2. príkazom na úhradu – potrebné predložiť Príkaz na úhradu v prospech účtu spoločnosti tak, aby bola splátka pripísaná na účet spoločnosti najneskôr v deň splatnosti splátky,
  3. vkladom na účet – účty spoločnosti, na ktoré sa majú realizovať vklady sú uvedené v zmluve, odporúčame vkladať prostriedky na účet pobočky  banky, v ktorej má spoločnosť účet vedený

  Pri splácaní je potrebné uvádzať variabilný symbol uvedený v zmluve.

  Špecifický a ani konštantný  symbol nie je potrebné uvádzať.

   

   

 • Áno, do 14 kalendárnych dní odo dňa pripísania prostriedkov na Váš účet – bez poplatku.

   

 • Výška úrokov závisí od výšky pôžičky a zvolenej dĺžky splácania. Konkrétne príklady Vám oznámi finančný sprostredkovateľ na obchodnom mieste spoločnosti Silverside Financial services, s.r.o., s ktorým si dohodnete stretnutie priamo na obchodnom mieste.

  Orientačné hodnoty môžete získať použitím našej kalkulačky.

 • Výška poskytnutej pôžičky závisí na výške Vášho príjmu a celkovom odbornom posúdení Vašej schopnosti splácať pôžičku, každý žiadateľ o pôžičku je posudzovaný individuálne.

 • Proces posúdenia žiadosti je vždy individuálny a záleží od viacerých faktorov ako napr. kompletné predloženie požadovaných dokladov, kde máte zriadený bankový účet a pod. Po schválení žiadosti o pôžičku budete kontaktovaný finančným sprostredkovateľom spoločnosti Silverside Financial services, s.r.o. za  účelom podpísania zmluvnej dokumentácie.

  Podpísanie zmluvnej dokumentácie prebieha na obchodnom mieste spoločnosti Silverside Financial services, s.r.o. s finančným sprotredkovateľom.

 • Je nám ľúto, v takomto prípade nie je možné schváliť žiadosť a pôžičku poskytnúť.

 • V prípade záujmu o pôžičku môžete vyplniť kontaktný formulár na našej webovej stránke, alebo prostredníctvom bezplatnej infolinky 0800 555 678, kde s Vami kontaktný formulár zaevidujú naši operátori. Následne Vás bude kontaktovať spolupracujúci finančný sprostredkovateľ spoločnosti Silverside Financial services, s.r.o..

  Finančný sprostredkovateľ je registrovaný v Národnej banke Slovenska, v podregistri Úvery a prevádzkuje obchodné miesto spoločnosti Silverside Financial services, s.r.o., ktoré ste si pri vypĺňaní kontaktného formulára zvolili a dohodne si s Vami osobné stretnutie. Odporúčame priniesť si na osobné stretnutie všetky požadované doklady za účelom spísania žiadosti o pôžičku.

   

 • Nie, termín splatnosti splátky nie je možné zmeniť, dohodli ste si ho pri spísaní žiadosti o pôžičku. Je potrebné dodržiavať termín splatnosti podľa splátkového kalendára.

 • V individuálnych prípadoch je pri posudzovaní žiadosti o poskytnutie pôžičky vyžadovaný ručiteľ. Ide o prípady, ak žiadateľ nespĺňa kritériá stanovené spoločnosťou.

 • Je nám ľúto, na bezplatnú Infolinku 0800 555 678  nie je možné sa dovolať zo zahraničia. V tomto prípade odporúčame napísať e-mail na adresu: silverside@silverside.sk

Nezistili ste, čo ste chceli? Pošlite nám novú otázku.

Poslať otázku

KONTAKTNÝ FORMULÁR

* označené polia sú povinné
Meno a Priezvisko*
E-mailová adresa*
Otázka*