Časté otázky | Silverside

Časté otázky


ČO ROBIŤ KEĎ

 • V súčasnosti spoločnosť službu „Zmena splátkového kalendára“ neposkytuje.

   

 • Ak došlo k zmene Vašich osobných údajov, pošlite písomnú žiadosť  na adresu:

  Silverside, a.s.

  Zákaznícky servis

  Plynárenská 7/B

  821 09  Bratislava – mestská časť Ružinov

   

  Rovnako môžete zmenu svojich osobných údajov nahlásiť prostredníctvom  našej bezplatnej Infolinky 0800 555 678.

   

 • V takomto prípade je potrebné uhradiť celkovú sumu uvedenú na upomienke. V prípade, že ste svoju splátku uhradili a nie ste si vedomý pohľadávky, pošlite nám prosím doklad o úhrade e-mailom na silverside@silverside.sk, pohladavky@silverside.sk alebo poštou a platbu preveríme.  Odporúčame pri realizovaní úhrad používať variabilný symbol, ktorý máte uvedený na zmluve. Odporúčame poslať doklad o úhrade e-mailom, proces preverenia platby a následného spracovania je rýchlejší

  Zároveň máte možnosť sa spojiť s našim pohľadávkovým oddelením priamo na telefónnom čísle 02/32 17 97 10.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

 • Za poskytnutie pôžičky sa neplatia žiadne poplatky.

 • Áno, pôžičku je možné  kedykoľvek predčasne splatiť.

  Neplatia sa žiadne poplatky za jej predčasné splatenie pôžičky. Platia sa iba úroky do doby predčasného splatenia pôžičky.

  O predčasnom splatení pôžičky je potrebné informovať spoločnosť písomne, alebo prostredníctvom bezplatnej infolinky 0800 555 678, kde náš operátor Vašu požiadavku zaeviduje. Nezabudnite si prosím pripraviť „Variabilný symbol“ Vašej platnej Zmluvy o spotrebiteľskom úvere.

  V opačnom prípade bude prijatá platba použitá a spracovaná podľa dohodnutých zmluvných podmienok.

   

 • Najneskôr nasledujúci pracovný deň po schválení pôžičky a po podpísaní zmluvnej dokumentácie.

 • RPMN (ročná percentuálna miera nákladov) je zákonom stanovená sadzba, ktorá predstavuje celkovú výšku nákladov spojených s pôžičkou (úroky, poplatky) za obdobie jedného roka. Sadzba je vyjadrená v percentách, ktoré  klientovi umožňujú jednoduché porovnanie spotrebiteľských úverov a pôžičiek.

 • Pôžičku môžete splácať bezhotovostne nasledovnou formou:

  1. trvalým príkazom na úhradu – potrebné zriadiť Trvalý príkaz na úhradu v prospech účtu spoločnosti tak, aby boli mesačné splátky pripísané na účet spoločnosti najneskôr v deň splatnosti splátok,
  2. príkazom na úhradu – potrebné predložiť Príkaz na úhradu v prospech účtu spoločnosti tak, aby bola splátka pripísaná na účet spoločnosti najneskôr v deň splatnosti splátky,
  3. vkladom na účet – účty spoločnosti, na ktoré sa majú realizovať vklady sú uvedené v zmluve, odporúčame vkladať prostriedky na účet pobočky  banky, v ktorej má spoločnosť účet vedený

  Pri splácaní je potrebné uvádzať variabilný symbol uvedený v zmluve.

  Špecifický a ani konštantný  symbol nie je potrebné uvádzať.

   

   

 • Áno, do 14 kalendárnych dní odo dňa pripísania prostriedkov na účet klienta je možné odstúpiť od Zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Oznámenie o odstúpení zašle klient písomne na adresu spoločnosti alebo emailom na silverside@silverside.sk v uvedenej lehote. Klient je povinný zaplatiť istinu a úrok z tejto istiny odo dňa, kedy bol spotrebiteľský úver načerpaný, až do dňa splatenia istiny, a to bezodkladne a najneskôr do 30 kalendárnych dní po odoslaní oznámenia o odstúpení od Zmluvy.

 • Výška úrokov závisí od výšky pôžičky a zvolenej dĺžky splácania. Konkrétne príklady Vám oznámi finančný sprostredkovateľ na obchodnom mieste spoločnosti Silverside Financial services, s.r.o., s ktorým si dohodnete stretnutie priamo na obchodnom mieste.

  Orientačné hodnoty môžete získať použitím našej kalkulačky.

 • Výška poskytnutej pôžičky závisí na výške Vášho príjmu a celkovom odbornom posúdení Vašej schopnosti splácať pôžičku, každý žiadateľ o pôžičku je posudzovaný individuálne.

 • Proces posúdenia žiadosti je vždy individuálny a záleží od viacerých faktorov ako napr. kompletné predloženie požadovaných dokladov, kde máte zriadený bankový účet a pod. Po schválení žiadosti o pôžičku budete kontaktovaný finančným sprostredkovateľom spoločnosti Silverside Financial services, s.r.o. za  účelom podpísania zmluvnej dokumentácie.

  Podpísanie zmluvnej dokumentácie prebieha na obchodnom mieste spoločnosti Silverside Financial services, s.r.o. s finančným sprotredkovateľom.

 • Je nám ľúto, v takomto prípade nie je možné schváliť žiadosť a pôžičku poskytnúť.

 • Nie, termín splatnosti splátky nie je možné zmeniť, dohodli ste si ho pri spísaní žiadosti o pôžičku. Je potrebné dodržiavať termín splatnosti podľa splátkového kalendára.

 • V individuálnych prípadoch je pri posudzovaní žiadosti o poskytnutie pôžičky vyžadovaný ručiteľ. Ide o prípady, ak žiadateľ nespĺňa kritériá stanovené spoločnosťou.

 • Je nám ľúto, na bezplatnú Infolinku 0800 555 678  nie je možné sa dovolať zo zahraničia. V tomto prípade odporúčame napísať e-mail na adresu: silverside@silverside.sk

 • V prípade záujmu o pôžičku môžete vyplniť kontaktný formulár na našej webovej stránke, alebo prostredníctvom bezplatnej infolinky 0800 555 678, kde s Vami kontaktný formulár zaevidujú naši operátori. Následne Vás bude kontaktovať spolupracujúci finančný sprostredkovateľ spoločnosti Silverside Financial services, s.r.o..

  Finančný sprostredkovateľ je registrovaný v Národnej banke Slovenska, v podregistri Úvery a prevádzkuje obchodné miesto spoločnosti Silverside Financial services, s.r.o., ktoré ste si pri vypĺňaní kontaktného formulára zvolili a dohodne si s Vami osobné stretnutie. Odporúčame priniesť si na osobné stretnutie všetky požadované doklady za účelom spísania žiadosti o pôžičku.

   

 • Pri vypĺňaní kontaktného formulára máte možnosť voľby – DOKONČIŤ ONLINE,  vyplníte online požiadavku a priložíte požadované doklady.  Následne budete telefonicky kontaktovaný našim spolupracujúcim finančným sprostredkovateľom ohľadne výsledku spracovania. 

   

   

 • Áno, v prípade záujmu máte možnosť uzatvoriť k zmluve o spotrebiteľskom úvere poistenie schopnosti splácať, informácie Vám poskytne náš spolupracujúci finančný sprostredkovateľ na obchodom mieste. Poistenie schopnosti splácať je dobrovoľné, v prípade neočakávaných situácií Vám zabezpečí plynulé splácanie podľa dohodnutého splátkového kalendára.

   

 • Je nám ľúto, na túto otázku nie je možné jednoznačne odpovedať. Záznam v úverom registri neznamená vždy negatívne hodnotenie. Každá predložená žiadosť o spotrebiteľský úver klientom sa posudzuje individuálne.

 • Je nám ľúto, údaje nie je možné kedykoľvek vymazať. Spoločnosť Silverside ako veriteľ postupuje v súlade s §7 zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch, a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Údaje o spotrebiteľovi a jeho spotrebiteľských úveroch, ktoré veriteľ poskytol do registra, sa uchovávajú v registri 5 rokov od zániku záväzkov spotrebiteľa zo spotrebiteľských zmlúv voči veriteľovi. Spolupracujeme  s prevádzkovateľom Registra údajov o spotrebiteľských úveroch, spoločnosťou Register úverov, s.r.o., Mostová 2, 811 09  Bratislava, IČO: 48 164 518.

   

  Nezistili ste, čo ste chceli? Pošlite nám novú otázku.

  Poslať otázku

  KONTAKTNÝ FORMULÁR

  * označené polia sú povinné
  Meno a Priezvisko*
  E-mailová adresa*
  Otázka*
   [recaptcha class:recaptcha-div]