Obchodné miesto Trnava | Silverside

Kontakt

Obchodné miesto Trnava

P.P. Mat s.r.o., zastúpená: Peter Matlák
Finančný sprostredkovateľ
Kontaktné údaje:
Mobil: +421 904 699 034
E-mail: matlak@ssdfs.sk
Adresa:

Vytlačiť kontaktné údaje

Centrála spoločnosti

Silverside, a. s.

Bratislava Business Center 5

Plynárenská 7/B

821 09 Bratislava

mestská časť Ružinov

 

silverside@silverside.sk    

pohladavky@silverside.sk

(tel. kontakt na pohľadávkové oddelenie: 02/32 17 97 10)

marketing@silverside.sk    

www.silverside.sk

 

Požiadavky ohľadom spracúvania osobných údajov smerujte na:

osobneudaje@silverside.sk