Oznámenie o vyhlásení konkurzu na majetok spoločnosti Silverside, a.s. | Silverside

Bezplatná infolinka: 0800 555 678
pondelok až piatok od 8:00 hod. do 17:00 hod.
(volania iba v rámci SR)

Oznámenie o vyhlásení konkurzu na majetok spoločnosti Silverside, a.s.

 

Okresným súdom Bratislava I, bol s účinnosťou odo dňa 30.09.2022 vyhlásený konkurz na majetok spoločnosti Silverside, a.s.

 

V tejto súvislosti si dovoľujeme informovať našich klientov, že vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti Silverside, a.s. (ďalej len „Konkurz“)
nemá žiadny vplyv na existenciu zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou Silverside, a.s. a spotrebiteľom,
ktorý bol založený zmluvou o spotrebiteľskom úvere (ďalej len ,,Zmluva“).

 

S pozdravom

Silverside, a.s.