Oznámenie o vyhlásení konkurzu na majetok spoločnosti Silverside, a.s. a varovanie pred nekalým konaním a podvodnými pokusmi o zneužitie vzniknutej situácie | Silverside

Bezplatná infolinka: 0800 555 678
pondelok až piatok od 8:00 hod. do 17:00 hod.
(volania iba v rámci SR)

Oznámenie o vyhlásení konkurzu na majetok spoločnosti Silverside, a.s. a varovanie pred nekalým konaním a podvodnými pokusmi o zneužitie vzniknutej situácie

Okresným súdom Bratislava I, bol s účinnosťou odo dňa 30.09.2022 vyhlásený konkurz na majetok spoločnosti Silverside, a.s.

V tejto súvislosti si dovoľujeme informovať našich klientov, že vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti Silverside, a.s. (ďalej len „Konkurz“) nemá žiadny vplyv na existenciu zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou Silverside, a.s. a spotrebiteľom, ktorý bol založený zmluvou o spotrebiteľskom úvere (ďalej len ,,Zmluva“).

Zároveň chceme informovať, že na internete ako aj na sociálnych sieťach sa objavilo množstvo nekalých prípadne podvodných aktivít, kde sa viaceré subjekty snažia zneužiť vzniknutú situáciu a ponúkať rôzne na pohľad „lákavé“ riešenia. Ak však budete tieto navonok „lákavé“ riešenia akceptovať a riadiť sa radami zo sociálnych sietí, hrozí Vám, že sa stanete obeťou podvodu, prípadne na Vašu škodu vstúpite do nevýhodného zmluvného vzťahu.

Zaznamenali sme napríklad podvodné pokusy o zneužitie ochrannej známky „Silverside“ prostredníctvom falošných profilov na sociálnej sieti Facebook, alebo podvodné pokusy o oznámenie nových (falošných) čísiel bankových účtov, na ktoré je vraj po vyhlásení Konkurzu potrebné posielať splátky úverov poskytnutých spoločnosťou Silverside, a.s.

Spoločnosť Silverside, a.s. upozorňuje všetkých svojich klientov, aby boli maximálne ostražití a nereagovali na zasielané emailové alebo iné správy od neoverených odosielateľov a ani nereagovali na akékoľvek pokusy o komunikáciu od tretích osôb, ktoré sa pokúšajú získať dôveru klientov spoločnosti Silverside, a.s. s návrhom údajného riešenia vzniknutej situácie, prípadne rovno s oznámením nového čísla účtu na zasielanie splátok úveru poskytnutého spoločnosťou Silverside, a.s.

Spoločnosť Silverside, a.s. podniká všetky potrebné právne kroky na ochranu svojich klientov a aj svojho dobrého mena, vrátane podania trestného oznámenia na neznámeho páchateľa vo veci podozrenia zo spáchanie trestného činu podvodu.

V prípade, že máte podozrenie alebo sa predsa len stanete obeťou podvodníkov, prosíme neodkladne kontaktuje našu Infolinku 0800 555 678, napíšte nám e-mail na silverside@silverside.sk a zároveň to nahláste na Polícii SR.

 

S pozdravom

Silverside, a.s.